Energie Actief Soest

Zon en wind in Soest: praat mee (tot 15 april)

De gemeente Soest wil 49% minder CO2-uitstoot in 2030 en in 2050 nagenoeg CO2-neutraal zijn. Energie Actief Soest en de gemeente werken nauw samen aan energie besparen. Dat gebeurt met wijkacties, subsidies, collectieve inkoopacties en duurzaamheidsleningen.

Daarnaast wil de gemeente duurzame energie opwekken. Alleen zonnepanelen op daken is niet genoeg om aan onze vraag naar energie te voldoen. Zonnevelden en/of windturbines zijn wel echt nodig voor voldoende schone energie. In het kader van de energietransitie zijn daarvoor voorlopig locaties aangewezen. Tot 15 april mogen inwoners van Soest daarover meepraten. Daarvoor is een speciale website in de lucht: denkmeeover.nl/zonenwindsoest. Doe mee!

Energie Actief Soest

Energie Actief Soest voert campagne om woningeigenaren te stimuleren hun energiegebruik te verduurzamen en ze daarbij te ontzorgen. Lees MEER.

Lokaal advies

Wilt u weten hoe uw huis ervoor staat? Dat kan met de zelfscan van het Energieloket en met lokale ondersteuning door EAS.
Lees MEER.

Het energieloket

Het energieloket van Soest is ondergebracht bij Duurzaam Bouwloket. U kunt er terecht voor informatie over maatregelen, subsidies en offertes. Lees MEER of ga direct naar:

Energievouchers op

De ‘Energievouchersubsidie’ van de gemeente Soest (2.000 x €65,- voor energiebesparende maatregelen) is afgerond. Alle beschikbare energievouchers zijn gebruikt.

Zelfscan

Duurzaam Bouwloket,  het energieloket van de gemeente Soest, heeft een nieuwe tool ontwikkeld, waarmee u snel inzicht krijgt in de energiesituatie in uw eigen woning. Waar zitten de kansen?  Naar de tool.