Energie Actief Soest

Alles over de warmtepomp

Op dinsdag 22 januari 2019 organiseerde Energie Actief Soest, samen met RZ techniek en Losado een bijeenkomst over de warmtepomp. Hieronder een impressie.

Een impressie van de informatieavond van 22 januari 2019

De informatieavond  over warmtepompen was een succes. De combinatie van informatie in perspectief, expertise en installatieaspecten, gedeelde ervaring en ruime gelegenheid voor vragen aan een panel van sprekers werd goed gewaardeerd.

 • Zo’n zestig Soesters hadden de sneeuw getrotseerd en waren naar De Rank aan de Soesterbergsestraat gekomen. Van EAS waren aanwezig naast de sprekers Menno, Peter en Ivo: Jan, Rolie en Meino. Van oudleden was o.a. Leontine de Lange aanwezig, die met het renoveren van een ouder huis is begonnen.
 • Drie sprekers brachten na een korte inleiding van voorzitter Menno Westveld evenwichtige presentaties over een onderwerp, waarover in de media en in de politiek al zoveel te doen is.
 • Peter van Lint leidde de aanwezigen met zijn presentatie langs de stappen die nodig zijn vóór de aanschaf van een warmtepomp. Als het goed is hebben bewoners hun  energierekening en CO2-uitstoot dan al verlaagd door isolatie- en ventilatiemaatregelen. En hebben ze een energieadviseur in de arm genomen om de samenhang en de zin van maatregelen duidelijk te krijgen. De aanwezige folder, waarin je de stappen van Peter kunt nalezen, vond gretig aftrek. 
 • Als het doel nog niet direct een warmtepomp was, maar wel de energierekening lager krijgen, dan is een beroep op het aantrekkelijke en betaalbare (€49,50)  energiescan aan te bevelen.
 • Rob de Zoete (RZ Techniek) presenteerde daarna de warmtepomp vanuit het installateursperspectief. Zonder te technisch te worden loste hij de verwachtingen van de aanwezigen in, voor zover dat in een half uur mogelijk is. Inclusief enkele kosten en baten getallen om de gedachten te bepalen. Ook de installateur ontkomt er niet aan de woning van de aanvrager in beschouwing te nemen en zo nodig op energiebesparende maatregelen te wijzen.
 • Na de pauze sloot Ivo Hilderink de presentaties af met drie sprekende voorbeelden van geïnstalleerde warmtepompen in de gemeente. Alle drie de installaties werden kort na betrekken van een woning geïnstalleerd. Veelal koste het tijd om tot een offerte te komen. De ervaringen verschilden, en ook de besparingen die het opleverde op de energierekening, maar geen van drieën is teleurgesteld. Een typische eigenschap van koplopers.
 • Door de bescheiden benadering van de drie sprekers was er genoeg ruimte voor kritische en praktische vragen gedurende de panel sessie:
  • Zo was er de mevrouw, die al vijftien jaar een hybride warmtepomp had en zich afvroeg, wie haar kon helpen een piepend geluid aan de ventilator te verhelpen.
  • En de sleutelvraag: wat is het rendement van de investering in een warmtepomp, kreeg een genuanceerd antwoord, aangevuld door het publiek: Een warmtepomp installatie heeft op z’n best een lange terugbetaaltijd, maar ze verlaagt je energierekening en de uitstoot van CO2 (woning + eventuele e-centrale), en beide tot nul met zelfopgewekte hernieuwbare elektriciteit. 

De vragen stelden EAS ook weer voor de uitdaging om (nog) betere antwoorden te zoeken. Opmerkingen en suggesties zijn welkom op [email protected]!