Gemeentehuis

In het gemeentelijk Duurzaamheidsplan 2016-2020 “Duurzame meters maken in Soest” staan de inspanningen, die de gemeente zelf gaat doen op het gebied van duurzaamheid. Maar ook projecten, die burgers en bedrijven de komende vier jaar met steun van de gemeente willen...