A. Niehof Werning | duurzame woning

A. Niehof Werning is actief bezig met verduurzaming van de woning en kreeg daarvoor op zaterdag 23 september 2017 de ‘Duurzaam Goed Bezig’ duim uitgereikt door wethouder Jannelies van Berkel van de gemeente Soest. De woning heeft onder meer een groen dak...

Wijkbewonersteam (WBT) Klaarwater

Het Wijkbewonersteam (WBT) Klaarwater is een heel actief WBT. Binnen de wijk zijn diverse duurzaamheidsinitiatieven en het WBT werkt samen met Energie Actief Soest aan energiebesparing in de wijk. Het WBT Klaarwater kreeg op zaterdag 29 oktober 2016 de ‘Duurzaam...

De Ruiter | Groen Dak

Inwoners van Soest spannen zich op verschillende manieren in voor duurzaamheid. Dat doen ze soms individueel, soms met hun organisatie. Zo dragen ze bij aan een duurzame Soester samenleving.

Energie Actief Soest | Burgerinitiatief voor energiebesparing

Energie Actief Soest is een initiatief van inwoners van Soest die op vrijwillige basis mede-inwoners willen helpen hun woning energiezuinig te maken en het gebruik van duurzame energie te bevorderen. Op 14 november 2014 ontving Energie Actief Soest de eerste...

Coen de Winter | Verduurzaming eigen woning

Vervangt gefaseerd alle lampen door LED-lampen, vervangt een CV ketel  door een energiezuinige ketel, isoleert spouwmuren, vervangt enkel glas door dubbel HR glas, en zet zonnepanelen op het dak. Coen de Winter kreeg op 15 februari 2016 de ‘Duurzaam Goed...