Energie Actief Soest

IDEA cursus energieneutraal: de klas van 2021

Donderdagmiddag 9 december vond de derde en laatste les plaats van de cursus ‘Inleiding hoe verduurzaam ik mijn huis’ plaats. Deze cursus van IDEA Volksuniversiteit was door aangepaste coronamaatregelen een week opgeschoven.

Negen cursisten, waaronder drie EAS energiecoaches, deden mee met de cursus. In vogelvlucht werden alle stappen in drie avonden behandeld. Van isoleren via ventileren en warmteterugwinning naar duurzame warmtewinning en -afgifte. Daarbij werd ook naar de kosten en financieringsmogelijkheden van verschillende opties gekeken. Bij de doe-het-zelf-aanpak ging het ook om ‘sociale kosten’: hoe zorg ik ervoor dat het ook voor huisgenoten een beetje leuk blijft.

Energiebesparing kwam in alle lessen terug: bij isolatie, bij ventilatie met warmteterugwinning, bij het instellen van de radiatoren en, last-but-not-least, bij infrarood warmtescans om warmtelekkage op te sporen.

De cursus

In de drie cursusavonden vertelde cursusleider Theo van Lieshout over wat er komt kijken bij het ‘energieneutraal’ maken van je huis. Energieneutraal betekent in dit geval van het gas af en evenwicht in de afname en teruglevering (met zonnepanelen) van elektriciteit aan het net. Aan het eind van de cursus werd besproken wat de cursisten nu het meest had getroffen. Hier kwam ventilatie het eerst naar boven. De deelnemers waren getroffen door het effect, dat ventilatie heeft op de luchtkwaliteit en de totale warmtevraag. Nieuw voor de cursisten waren ook de verschillende opties om gezonde lucht te behouden met minimaal warmteverlies .  Op het Soester Energieloket is hierover bij Balansventilatie (WTW) ook het een en ander aan informatie te vinden.

Cursusmateriaal

Veel van het cursusmateriaal stamt uit de periode, dat Theo zelf uitdacht, hoe hij zijn woning zou verduurzamen. Na de voltooiing heeft hij niet stilgezeten en nog een tweede vollediger boek gepubliceerd. Uit eigen interesse, maar ook om klanten, die bij hem komen voor een advies, goed te kunnen bedienen. Daardoor komen ook zeer recente innovaties aan bod.  Zo konden de cursisten op de laatste lesdag kennis nemen van een kostenbesparende combinatie van een kleinere verticale bodemlus met een zonnecollector voor een warmtepomp. De crux is, dat de kostbare bodemboring minder diep hoeft te zijn en de totale investering daardoor lager. Geïnteresseerden in meer detail kunnen die vinden op de website WKO-bodemenergie tool, achter de tab “Info berekeningen”. 

Drie cursusavonden

De cursus startte op 18 november en bestond uit drie cursusavonden.

  • Waarom duurzaam, energie en warmte, verliezen, isoleren en energievraag 
  • Ventileren en warmteterugwinning, (bruikbare) warmtebronnen betaald en gratis, warmtepompen, zonnepanelen, zonnecollectoren en PVT-panelen
  • Warmtescans, warmteafgiftesystemen, in gebruik nemen, financiën, zelf doen, tips, bijzondere onderwerpen