Energie Actief Soest

Hoe verduurzaam ik mijn huis? Verslag van de cursus.

In de maand oktober van 2020 organiseerde Energie Actief Soest samen met de Volksuniversiteit bij IDEA de cursus ‘Hoe verduurzaam ik mijn huis?’ In verband met de coronasituatie volgde de aankondiging van de cursus het IDEA protocol. EAS had een kleine sponsoring op zich genomen, waardoor het cursusboek voor de helft van de winkelprijs aan de cursisten kon worden aangeboden. Met z’n achten voelden we ons bevoorrecht om in coronatijd bij elkaar te mogen komen in de ruim geventileerde zaal ‘Leesplein’ in de IDEA bibliotheek. Ventilatie was ook een van de onderwerpen van de cursus….

In drie cursusavonden vertelde Theo van Lieshout over wat er komt kijken bij het verduurzamen van je huis, en met name als je ook de stap wilt nemen om het ‘energieneutraal’ te maken. Energieneutraal betekent in dit geval van het gas af en evenveel afname van het elektriciteitsnet als terug-levering aan dat net met zonnepanelen. Hij kon dat, omdat hij voor z’n eigen zeventigerjarenwoning alles had ‘voor-gedacht’ en gemeten en na uitvoering van de renovatie ook kon nagaan, of een en ander was uitgekomen als verwacht. Met het boek, dat hij erover schreef, trok hij onze aandacht, en in overleg met IDEA VolksUniversiteit en Theo ontstond de cursus.

Aan de hand van heldere presentaties in zo gewoon mogelijke taal werd de cursusstof met daarbij een praktische duiding gebracht. Het duizelde ook wel eens, dan zei Theo: ‘je kan het in het boek nazien’. De cursus bleek voor de cursisten het geld dik waard. Ze kregen net dat missende stukje informatie en duiding om zelf aan de slag te gaan of tenminste met meer vertrouwen verduurzaming te overwegen. Ook in de evaluatie met IDEA en de docent bleek dat de cursus ruim aan de verwachtingen had beantwoord en voor herhaling vatbaar is. Daarnaast zijn ook mogelijkheden genoemd om de informatie breder toegankelijk te maken. Iedereen kan natuurlijk een van de boeken zelf kopen, maar gedacht wordt aan lezingen en mogelijk aan het brengen van specifieke onderwerpen per videocollege met aanvullende fysieke cursusavonden. 

Vragen welkom: [email protected]

 

Drie cursusavonden

De cursus startte op 6 oktober en bestond uit drie cursusavonden.

  • Waarom duurzaam, energie en warmte, verliezen, isoleren, ventileren en energievraag 
  • Warmtebronnen betaald en gratis, warmtepompen en zonne-energie 
  • Warmteafgiftesystemen, in gebruik nemen, financiën, zelf doen, tips, bijzondere cases