Energie in Smitsveen 

Energie in Smitsveen

Inmiddels staan we daarbij niet meer alleen, maar werken we nauw samen met andere Soester organisaties in het project ‘Energie in Smitsveen’. Je leest er meer over op de website www.energie-in-smitsveen.nl. De namen van de partners vind je hieronder. We kregen voor het project subsidie van de provincie Utrecht.

             

 

De partners

In het project ‘Energie in Smitsveen’ werken zeven organisaties samen, vooral uit Soest. Organisaties, die al actief zijn in Smitsveen en organisaties die actief zijn met de energietransitie. De gemeente Soest en het Soester Energieloket (Duurzaam Bouwloket), woningcorporatie Portaal, bewonersinitiatief Energie Actief Soest, SchuldHulpMaatje Soest, welzijnstichting Balans en de Hogeschool Utrecht hebben een subsidie gekregen van de provincie Utrecht voor een wijkaanpak in Smitsveen. Een aanpak waarin onderzoek wordt gcombineerd met actie. Op zoek naar wat leeft in de wijk als het om energie gaat. Maar ook aan de slag in de wijk om bewoners te helpen om hun energierekening omlaag te krijgen en hun wooncomfort omhoog. 

Smitsveen: een wijk met veel gezichten

De wijk Smitsveen is een bijzondere wijk in Soest. Een wijk met grote verschillen in inkomen. Een wijk met een grote diversiteit aan culturen. Een wijk waar van alles gebeurt. Een wijk, kortom, waar je goed terecht kunt als je ervoor wilt zorgen dat iedere inwoner van Soest op een haalbare en betaalbare manier kan meedoen met de enrgietransitie. Daarom heeft EAS ervoor gekozen om in 2021 en 2022  de wijkactie te plannen in die wijk.

Sinds 2017 is de gemeente Soest samen met wijkbewoners en (wijk)organisaties aan de slag in de wijk Smitsveen. Aan de slag met verbeteringen in de wijk om de leefbaarheid te vergroten. Dat project begint vruchten af te werpen, zoals zichtbaar wordt in een filmpje op YouTube. In die wijk in beweging willen zeven organisaties samen met bewoners bezien hoe ze kunnen aanhaken bij de energietransitie. Hoe kunnen de woningen in de wijk (nog) energiezuiniger en comfortabeler worden? Daarbij wordt speciaal gekeken naar de betaalbaarheid. Want de gemeente Soest wil dat de energietransitie voor iedere inwoner van Soest haalbaar en betaalbaar wordt.