Energie Actief Soest

Energiescan

Als je in Soest woont kun je met flinke korting een energiescan krijgen van je huis, uitgevoerd door een deskundig energieadviseur. Normaal kost een energieadvies rond de €200,-, maar door afspraken met een onafhankelijk adviseur en een bijdrage uit een gemeentelijk ‘Fonds Energieadvies’, betalen inwoners van de gemeente Soest slechts € 49,50.

Hoe werkt het?

Als je je gegevens hebt ingevuld op het aanvraagformulier bij het Energieloket van Soest (zie hiernaast), ontvangt Energie Actief Soest hiervan een melding (met die gegevens). Wij sturen je vervolgens een factuur voor je eigen bijdrage (€49,50). Als je deze hebt betaald, informeren wij de adviseur en neemt hij contact met je op om een afspraak te maken voor een scan in je huis. Na de scan krijgt je een rapport dat inzicht geeft in de kansen op energiebesparing in je woning en een inschatting van kosten en baten.

Wat houdt de energiescan in?

De onafhankelijk adviseur Niels van Looveren komt bij je langs en doet een ‘schouw’ in je huis. Hij kijkt waar kansen liggen voor energiebesparing. Je krijgt een rapport op maat voor je huis, dat globaal inzicht geeft in de mogelijkheden, kosten en baten. Het gaat om een energiescan en geen officieel energieadvies (EPA-advies).
De energiescan is geschikt voor woningeigenaren, die serieus overwegen te investeren in verduurzaming van hun woning, maar onvoldoende kennis in huis hebben om zelf kansen, kosten en baten in te schatten. Een warmtelek-scan met een infrarood camera is geen onderdeel van deze scan.

Wat vragen wij van jou?

De gemeente Soest en stichting Energie Actief Soest willen woningeigenaren stimuleren om hun huis te verduurzamen. Daarom is ervoor gekozen om een betaalbare, professionele energiescan mogelijk te maken via de medewerking van een adviseur en een gemeentelijke subsidie. Als tegenprestatie willen wij graag weten wat de vervolgstappen zijn die je zet na ontvangst van het Energieadvies, ook als het niet tot een vervolg leidt. Daarom zullen we je enige tijd na ontvangst van het advies benaderen met het verzoek een (korte) digitale vragenlijst in te vullen over wat je met het advies hebt gedaan. Bij het doen van de aanvraag, teken je ervoor mee te werken aan dit vervolgonderzoek.

Aanvragen

Met het inschrijfformulier op het Energieloket van Soest vraag je een Energiescan aan. Vul de gegevens in en vink ‘Een energiescan’ aan.

Voorwaarden!

Om in aanmerking te komen voor de subsidie voor een energiescan, is er een aantal voorwaardenAls je een aanvraag doet voor een energiescan, dan verklaar je je automatisch akkoord met die voorwaarden.