Waarom toestemming geven?

U heeft in de periode 2016 t/m 2019 één of meer keer informatie gehad van het Energieloket van de gemeente Soest over het verduurzamen van uw energiegebruik. We hebben die informatie verzameld in een database, zodat we u op uw ‘klantreis’ naar een duurzamere woning zo goed mogelijk konden helpen. We hebben het dan over uw persoonsgegevens en over door u zelf aan ons verstrekte gegevens over uw woning. Dat energieloket was door de gemeente Soest uitbesteed aan ons, Stichting Soest Duurzaam en werd beheerd door inwonersinitiatief Energie Actief Soest. De gemeente Soest, Stichting Soest Duurzaam en Energie Actief Soest hebben nu gezamenlijk vastgesteld dat het de voorkeur verdient om het energieloket in professionelere handen te leggen. U kunt er op de website van Energie Actief Soest meer over lezen.

Deze overstap heeft gevolgen voor de ondersteuning die we u kunnen geven op uw ‘klantreis’ naar een duurzamer woning. Want uiterlijk 30 juni 2020 zullen we de database van het ‘oude’ energieloket opheffen. Dat betekent dat uw gegevens niet langer beschikbaar zijn. Dat is jammer, omdat we zeker ook bestaande klanten in de komende periode zo goed mogelijk willen blijven ondersteunen, 

Om dat te kunnen waarborgen hebben we uw toestemming nodig om uw gegevens over te zetten naar de database van het nieuwe Energieloket van Soest, dat per 1 januari 2020 is ondergebracht bij Duurzaam Bouwloket. Daarvoor vragen we uw toestemming. Die kunt u geven door het formulier hiernaast in te vullen. Het is goed om te weten dat die toestemming uitsluitend geldt voor uw persoonsgegevens en door u eerder aan ons verstrekte informatie over uw woning. Onderaan deze pagina leest u wat er met uw gegevens gebeurt.

Toestemming


Contactgegevens:

Uw naam
Straat en huisnummer
Postcode en Plaats
Emailadres

Ja, ik geef toestemming om de bij het Energieloket Soest beschikbare gegevens over te zetten naar de database van Duurzaam BouwloketNee, ik geef geen toestemming om de bij het Energieloket Soest beschikbare gegevens over te zetten naar de database van Duurzaam Bouwloket


Door naar… resultatenonderzoek

Bij de afsluiting van het ‘oude’ Energieloket willen we graag weten wat we hebben bereikt. U kunt ons daarbij helpen door ons resultatenonderzoek in te vullen. Dat is een digitaal vragenformulier, waarvan het invullen niet meer dan vijf minuten van uw tijd vraagt. U vindt het HIER.

​Wat gebeurt met uw gegevens?

Als u toestemming geeft om uw gegevens over te zetten naar het nieuwe energieloket, dan worden ze opgenomen in de database van Duurzaam Bouwloket. U komt terecht op dat nieuwe energieloket via dezelfde link als eerder: https://energieloket-soest.nl. Duurzaam Bouwloket verzorgt het energieloket voor meer dan 100 gemeenten in Nederland. Zij beschikken over een database, die voldoet aan alle voorwaarden van de privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG).

Verder is het goed te weten:

  • dat Duurzaam Bouwloket de ondersteuning van woningeigenaren in Soest zal voortzetten in nauwe samenwerking met de gemeente Soest en inwonersinitiatief Energie Actief Soest en dat uw gegevens door Duurzaam Bouwloket uitsluitend beschikbaar worden gesteld aan de gemeente Soest en aan het inwonersinitiatief Energie Actief Soest;
  • dat de gegevens in de nieuwe database uitsluitend worden gebruikt om u persoonlijk beter te kunnen ondersteunen en
  • dat uw gegevens alleen in geanonimiseerde vorm (dus onherleidbaar) zullen worden gebruikt voor rapportages van het Energieloket.