Energie Actief Soest

Energiecoöperatie in Soest?

Wilt u ook duurzaam en dichtbij opgewekte energie? Doe mee met deze peiling en laat het weten!

Energie Actief Soest richt zich vooral op het verminderen van het energiegebruik door woningeigenaren. Maar we zullen altijd energiebronnen nodig hebben om aan de resterende energievraag te kunnen voldoen. Dat kan ook duurzaam en dichtbij in de vorm van een lokale energiecoöperatie, die duurzame energiebronnen als zon en wind benut om energie te produceren voor Soest. En die de opbrengsten van de energieproductie investeert in de lokale gemeenschap.

Om dat waar te kunnen maken zijn er twee belangrijke voorwaarden:

 1. Er moeten genoeg mensen zijn, die lid willen worden van zo’n lokale energiecoöperatie (en dus kiezen voor lokaal geproduceerde duurzame energie)
 2. Er  moeten genoeg mensen zijn, die zo’n coöperatie willen trekken. Het ‘runnen’ van een energiecoöperatie vraagt om mensen met zeer verschillende deskundigheden.

Met deze peiling willen we te weten komen of er in Soest draagvlak is voor een energiecoöperatie. Dat doen we door u twee vragen voor te leggen. Die vindt u hiernaast.

De peiling 

Hieronder staan twee vragen. Eén gaat over lid worden van een energiecoöperatie (als die er komt). Die vraag kunt u anoniem beantwoorden.

De tweede vraag is bedoeld voor mensen, die mee willen werken aan het starten van een energiecoöperatie. Als u die vraag met ‘Ja’  of ‘Ik wil eerst meer weten’ beantwoord, hebben we wel contactgegevens nodig.


  Als er in de gemeente Soest een energiecoöperatie komt, zou u dan serieus overwegen lid te worden van die coöperatie en uw energie van de coöperatie af te nemen?
  JaNee
  Let op! Verstuur uw antwoord met de knop onderaan deze peiling.

  Op dit moment is er geen initiatief bekend in Soest van inwoners, die een energiecoöperatie willen starten. Energie Actief Soest heeft zelf niet de wens om een energiecoöperatie te worden, maar wil wel helpen om mensen bij elkaar te brengen, die een coöperatie willen starten.

  Zou u, samen met andere inwoners van de gemeente Soest, willen werken aan het tot stand brengen van een energiecoöperatie?
  JaNeeIk wil eerst meer weten

  Als u de tweede vraag met 'ja' heeft beantwoord of heeft aangegeven meer informatie te willen, dan hebben we uw contactgegevens nodig. We willen u in dat geval vragen onderstaande gegevens in te vullen.

  Contactgegevens:

  Uw naam
  Straat en huisnummer
  Postcode en Plaats
  Telefoonnummer
  Emailadres