In het gemeentelijk Duurzaamheidsplan 2016-2020 “Duurzame meters maken in Soest” staan de inspanningen, die de gemeente zelf gaat doen op het gebied van duurzaamheid. Maar ook projecten, die burgers en bedrijven de komende vier jaar met steun van de gemeente willen realiseren.

Kijk op www.soest.nl voor subsidiemogelijkheden om hemelwater af te koppelen, een regenton, compostvat of een groen dak. Ook kunt u goedkoop geld lenen voor duurzame energiebesparende maatregelen: http://www.soest.nl/duurzaam-soest/duurzaamheidslening.