Steeds meer mensen krijgen te maken met ontslag, er is geen werk, er zijn nauwelijks vacatures, de manieren van solliciteren veranderen. Voor deze groep mensen biedt Stichting Het Honk een ontmoetingsplek –een honk- waar ze dagelijks bijeen kunnen komen om samen te werken aan re-integratie binnen de Soester samenleving.

Het Honk Soest kreeg op zaterdag 29 oktober 2016 de ‘Duurzaam Goed Bezig’ duduurzaam goed bezig duim kleinim uitgereikt door wethouder Marcel Adriani.

Adres:

Van Lenneplaan 69A

Website:

http://www.hethonksoest.nl/