Waarom deze vragen?

Je hebt  gebruik gemaakt van de energiescan die Energie Actief Soest aanbiedt aan bewoners van Soest. Die is betaalbaar gemaakt door een flinke subsidie van de gemeente Soest. Dat doet de gemeente, omdat ze inwoners zo goed mogelijk op weg wil helpen naar een energiezuinig en comfortabel huis. We willen dan ook graag weten of deze ondersteuning je echt helpt. Daarom willen we graag weten wat je van de energiescan vond, maar ook of je al vervolgstappen hebt gezet of hebt gepland. Daarom doen we dit vervolgonderzoek.

Voorwaarden

In de voorwaarden die verbonden zijn aan de gemeentelijke subsidie kon je lezen dat je deze vervolgstap mocht verwachten. Met die voorwaarden ben je destijds akkoord door het overmaken van je eigen bijdrage. We rekenen er dus op dat je even vijf minuten de tijd neemt voor het invullen van het vragenfomulier hiernast.

Wat doen we met de informatie?

De informatie die je via dit formulier met ons deelt wordt uitsluitend gebruikt om inzicht te krijgen in de effectiviteit van de energiescsan. Die ‘meten’ we door te kijken naar de scan zelf (was de ontmoeting met de energieadviseur plezierig en heb je wat gehad aan zijn adviezen) en naar de vervolgstappen die het oplevert (maatregelen die je hebt genomen of wilt gaan nemen). De informatie wordt alleen gebruikt door de gemeente Soest, Energie Actief Soest en het energieloket van de gemeente Soest. Ze wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Tevredenheidsonderzoek energiescans 2022