Energie Actief Soest

Verkiezingsdebat 23 februari 2022

Een CO2 neutraal Soest: hoe doen we dat?

Op woensdag 23 februari organiseert Energie Actief Soest een verkiezingsdebat. Drie jaar geleden werden in Soest afspraken gemaakt om energie te besparen en eigen energie op te wekken (Lees HIER meer over die plannen). Door de uitworp van broeikasgasemissies te beperken kunnen klimaat- en duurzaamheidsdoelen worden gehaald. Sindsdien zijn er verschillende stappen gezet. Maar gaan die ver genoeg? Op 23 februari buigen de kandidaat raadsleden zich over de vraag hoe de verschillende partijen de afspraken over de energietransitie in Soest echt denken te gaan realiseren. Alle partijen doen mee! Het debat zal plaatsvinden aan de hand van een aantal stellingen. Jean Heijl van Radio Soest is gespreksleider. 

De jeugd heeft de toekomst en daarom organiseren we het debat samen met scholieren in de aula van het Griftland College. Inbreng wordt ook geleverd door de nieuwe energiecoöperatie Soester Energie en het Soester bedrijfsleven.

Live debat of live streaming

Ben je geïnteresseerd in energie, klimaat en duurzaamheid in Soest?  Zet dan 23 februari 19.30 uur alvast in je agenda! Omdat we nog niet zeker weten of er dan nog coronabeperkingen van kracht zijn, worden momenteel de mogelijkheden tot live streaming van het debat onderzocht. We vragen of je je nu alvast wilt opgeven, omdat we van te voren moeten weten hoeveel mensen het debat live of via streaming mee willen maken. 

Aanmelden Verkiezingsdebat

Met het onderstaande formulier kun je je aanmelden voor het verkeizingsdebat in het Griftland College, Norderweg 79. 

  Contactgegevens:

  Naam*

  Emailadres*

  Telefoonnummer*

  Aantal personen*

  Ik wil op de volgende manier deelnemen aan het debat*:
  Ik kom naar het Griftland College op woensdag 23 februariIk volg het debat liever als livestreamStuur mij een link om het debat terug te zien

  * Verplicht