Energie Actief Soest

Leidraad gesprek energiecoach

Dit invulformulier kan dienen als leidraad voor een gesprek door de coach en als basis voor een gespreksverslag. Als het is ingevuld en opgestuurd, wordt de informatie vastgelegd in de administratie van EAS; de coach krijgt hiervan via mail een uitdraai in Excel. Beperk s.v.p. de tekst in de vrije velden, anders past die later niet in de daarvoor vrijgelaten ruimte in de in het verslagsjabloon.

  Datum gesprek
  Graag zelf dd-mm-jjjj invullen

  Aanwezig bij gesprek
  (graag voornaam en achternaam):

  Naam bewoner 1
  Naam bewoner 2
  Naam coach 1
  Naam coach 2

  Intake bewoner
  Vragen en wensen:

  Getroffen maatregelen

  Doe-het-zelfmaatregelen
  (meerdere opties mogelijk)
  LED verlichting aangeschaftIsolerende maatregelen in huisenergiebesparende apparatuur aangeschaftwaterbesparende maatregelenenergiezuinige apparatuur aangeschaft (A+++)inductiekookplaat aangeschaftgeen maatregelen/niet besproken
  Overige DHZ maatregelen
  Isolatie spouw
  Opmerkingen spouw
  Isolatie dak
  Opmerkingen dak
  Isolatie vloer (bgg)
  Opmerkingen vloer
  Glas woonruimten:
  Glas slaapruimten:
  Opmerkingen glas
  Ventilatie woning
  Opmerkingen ventilatie
  Verwarming woning
  (meerdere opties mogelijk)
  VR ketelHR ketelHybride pompWarmtepompelektrische verwarmingpelletkachelopen haardhoutkachelbiomassaketel
  Warmteafgifte:
  (meerdere opties mogelijk)
  klassieke radiatorklassieke radiator met geforceerde luchtstroomLage temperatuur radiatorvloerverwarmingconvectorputconvectorwandverwarminghete lucht verwarmingelektrische verwarminginfrarood verwarming
  Opmerkingen verwarming
  en warmteafgifte

  Kansen in de woning

  Isolatiemaatregelen
  Ventilatiemaatregelen
  Duurzame verwarming
  (verwarming en afgifte)
  Duurzame opwekking

  Voorgenomen vervolgactie(s)

  Vervolgacties bewoner(s)
  (meerdere keuzes mogelijk):
  ik doe voorlopig nietsik ga me beraden óf ik verder gaik ga me beraden hóe ik verder gaik ga zelf aan de slagik ga voor een professioneel adviesik ga in gesprek met een aanbiederik ga offertes aanvragen
  Opmerking
  Vervolgacties coach(es)