Energie Actief Soest

Wijkaanpak 2020: Soesterberg

In 2020 was in 2020 voor Energie Actief Soest de ‘normale’ wijkaanpak (zie onder) door coronamaatregelen niet mogelijk. Daarom kozen we voor een andere aanpak. Want juist in 2020 hadden woningeigenaren de kans om gebruik te maken van een cashbackactie van EAS waarmee ze ‘gratis’ voor €65 energiebesparende producten konden kopen. Op die manier konden ze direct (cashback) en indirect (energiebesparing) twee keer geld besparen!

Daarom werd bij alle woningeigenaren in Soesterberg een informatiepakket bezorgd. Daarin zat een brief met (opnieuw) het vragenformulier, een antwoordenvelop, waarmee dat vragenformulier kosteloos kon worden opgestuurd, een flyer met alle informatie over de cashbackactie en een folder, waarin te lezen valt hoe uw huis stap voor stap, zonder spijt, klaargemaakt kan worden voor de toekomst.

Corona spelbreker

Energie Actief Soest moest in oktober 2020 besluiten om de geplande wijkactie in de wijken ‘Soesterberg Noord’ en ‘Soesteberg De Kom’ af te gelasten. Na de aankondiging van nieuwe maatregelen om de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen af te remmen, vonden we het niet verantwoord een huis aan huis actie te voeren.

De bedoeling was om de vragenformulieren die we tussen 12 en 23 oktober 2020 in Soesterberg hadden verspreid  huis aan huis op te halen. Die ophaalactie werd afgelast.  

De wijkaanpak van EAS

Met de wijkenaanpak wil EAS woningeigenaren stimuleren het energiegebruik van hun huis te verduurzamen. Dat spreekt voor de meeste mensen helemaal niet vanzelf. Daarom verspreiden we in de gekozen wijk een vragenformulier, waarop woningeigenaren kunnen aangeven hoe hun huis er op energiegebied voorstaat. En dat formulier halen we huis aan huis weer op.

Daarna helpen we de woningeigenaren die dat willen om vervolgstappen te zetten.

  • Met een stappenplan om de woning klaar te maken voor de toekomst, te vinden op het Energieloket van de gemeente Soest. HIER kunt u ook  de folder downloaden waarin die stappen zijn terug te vinden.
  • Met lokaal advies van een energiecoach, of via een warmtescans of een betaalbaar professioneel energieadvies.
  • Met tips hoe je op een betrouwbare manier van kiezen naar kopen komt.