Energie Actief Soest

Honderden Euro’s terug voor zonaanbidders

In 2012 en 2013 hebben meer dan 150 inwoners van Soest via de actie ‘Zonaanbidders’ zonnepanelen aangeschaft. Vanuit die actie ontstond later Energie Actief Soest. Daarom willen we graag onze ‘oude klanten’ helpen om alsnog teruggave van BTW te krijgen voor hun zonnepanelen. Dat lukt overigens alleen als je de factuur van de panelen nog hebt. Twee leden van EAS, die meededen met die actie, hebben met  succes een bedrag van enkele honderden Euro’s teruggekregen, dus het is de moeite waard. 
Teruggave van BTW is natuurlijk ook mogelijk voor mensen die hun zonnepanelen niet via de actie ‘Zonaanbidders’ hebben aangeschaft. Voorwaarde is, dat je nog niet eerder BTW terug hebt ontvangen.

Een voorbeeld

In 2012 zijn 12 zonnepanelen aangeschaft. Kosten destijds € 5.400 inclusief BTW.  Daarop is subsidie ontvangen van € 600.  De BTW bedroeg destijds 19% = € 862. Na teruggaaf resteert als investering € 5.400 minus € 600 (subsidie, eerder ontvangen) minus € 862 (BTW teruggave) plus een forfait van € 60Van de investeringskosten van € 5.400 rest dus uiteindelijk € 3.998.

Hoe werkt het – tijdelijk ondernemer

Als u de procedure start betekent dit dat u (tijdelijk) wordt aangemerkt als ondernemer. Nadat de procedure is afgerond wordt u weer vrijgesteld van verdere aangiftes als ondernemer. Het is dus een eenmalige actie. Zie ook dwebsite van Milieu Centraal.

Hoe werkt het – de aanvraag

U start de aanvraag met het formulier “Opgaaf zonnepaneelhouders”. Dit formulier vind je op door op deze link te klikken. U ziet dan:

Als je het formulier hebt gedownload, vul je het in.​Hiervoor heb je nodig:

  • Naam / adres / postcode / woonplaats
  • Burgerservicenummer
  • Datum plaatsing zonnepanelen

Als je verder niet als ondernemer wilt worden aangemerkt, dan bij vraag 3 de vraag met “JA” beantwoorden.
Formulier opsturen naar:  Belastingdienst, Postbus 2891, 6401 DJ  HEERLEN.

Hoe werkt het – aangifte omzetbelasting

​​Naar aanleiding van de aanvraag ontvang je  bericht van de Belastingdienst met een aangifteformulier omzetbelasting, of brieven met daarin een inlognaam en een wachtwoord. Het formulier vul je in, of je doet via het web aangifte.

Vul daarbij de volgende gegevens in:

  • Bij 1a vul je als Omzetbelating het forfaitbedrag in, dat je kunt vinden op de website van Milieu Centraal (even naar beneden scrollen). 
  • Bij 5 a vermeld je dit bedrag nogmaals.
  • Bij 5b vul je de BTW in die je hebt betaald volgens de facturen voor de zonnepanelen.
  • Bij de laatste vraag vul je in hoeveel je terugvraagt (5b min 5a). De andere vragen hoeven niet te worden ingevuld.

Bij het formulier voeg je kopie(ën) toe van de factuur/facturen van de installateur. LET OP: voorzie elke kopie van je naam, kenmerknummer en het omzetbelastingnummer (dat al op het aangifteformulier is vermeld). Formulier en bijlagen stuur je op in de verstrekte enveloppe.
 
Daarna ontvang je de volgende berichten:

  1. Beschikking Omzetbelasting Teruggaaf (met vermelding van het bedrag dat je terug ontvangt)
  2. Een brief met verzoek om je rekeningnummer op te geven
  3. Beschikking ontheffing administratieve verplichtingen omzetbelasting (Dit betekent dat je na deze aanvraag bent vrijgesteld van BTW aangiftes).

Hoe werkt het – rekeningnummer doorgeven en uitbetaling

Om je geld terug te krijgen moet je je rekeningnummer doorgeven. Ga daarvoor naar:  www.belastingdienst.nl
Volg de procedure: “Rekening doorgeven of wijzigen” voor “Zakelijke belastingen”: je download het formulier, vult dit in en stuurt het op – zoals aangegeven. 

Je ontvangt dan een bevestiging “verwerking opgaaf/wijziging rekeningnummer”. ​De uitbetaling volgt dan meestal binnen enkele weken.