Alle basisscholen in Soest schrijven zich jaarlijks in voor projecten en
lesmaterialen uit het jaarprogramma Natuur- en Milieueducatie
(NME). Het programma wordt aangeboden door Stichting Balans,
Kinderboerderij De Veenweide. De projecten en activiteiten uit het
Jaarprogramma NME worden door verschillende Soester organisaties
georganiseerd en begeleid.

Bezoekadres:

Smitsweg 46

Website:

http://www.danielschool.nl/