De Lasenberg is een school voor Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen. De school doet mee met projecten en lesmaterialen uit het jaarprogramma Natuur- en Milieueducatie (NME). Het programma wordt aangeboden door Stichting Balans, Kinderboerderij De Veenweide. De projecten en activiteiten uit het Jaarprogramma NME worden door verschillende Soester organisaties georganiseerd en begeleid.

 

Bezoekadres:

Schrikslaan 20

Website:

http://www.lasenberg.nl/