SoesterMaatjes zijn mensen die zich vanuit hun passie en betrokkenheid inzetten voor mensen met een achterstand tot de Soester samenleving. Zij coachen mensen om een stapje vooruit te komen in hun leven. Het SoesterMaatjes Project is een prachtig voorbeeld van de participatiesamenleving en richt zich voornamelijk op het verhogen van zelfredzaamheid. Iemand net dat steuntje in de rug bieden kan van grote betekenis zijn.

Soester Maatjes¬†kreeg op zaterdag 29 oktober 2016 de ‘Duurzaam Goed Bezig’ duduurzaam goed bezig duim kleinim uitgereikt door wethouder Marcel Adriani.

Adres:

Van Lenneplaan 69A

Website:

http://gidsnetwerksoest.n/soester-maatjes-project