Energie Actief Soest

Beperken sluipverbruik

Sluipverbruik wordt veroorzaakt door apparaten, verlichting en huishoudelijke apparatuur die constant aan het net zijn gekoppeld, ook wanneer deze apparaten in stand-by stand staan.

Omdat deze verbruiken constant aanwezig zijn kan ook een relatief klein vermogen op jaarbasis toch zorgen voor aanzienlijke kosten. Zo kost een verbruik van 10 Watt per jaar € 20 en levert dit een CO₂ uitstoot op van bijna 50 kg/jaar. 

De onderstaande apparaten zijn bijvoorbeeld echte sluipverbruikers:

Sluipverbruikers opsporen

Bij het onderzoeken van sluipverbruik is het interessant om het totale sluipverbruik te bepalen. Dit kan men doen, door ’s nachts, wanneer alle overige verlichting en apparaten zijn uitgeschakeld het elektriciteitsverbruik door de elektriciteitsmeter te bepalen. Het verbruik per apparaat kan men bepalen door middel van een verbruiksmeter, zoals weergegeven in de afbeelding. (Dit type meters zijn bij kleine verbruiken niet heel nauwkeurig). Wanneer er daadwerkelijk aandacht wordt besteed aan het sluipverbruik van apparatuur is een besparing tot 10% op het totaal elektriciteitsverbruik mogelijk. 

Oplossingen

Om het sluipverbruik in uw woning te verlagen is het aan te bevelen een onderzoek te doen naar het nut van de aangekoppelde apparaten. Als een apparaat nooit of bijna nooit wordt gebruikt is het verstandig om het apparaat los te koppelen van de wandcontactdoos. Ook kunnen veel apparaten zonder problemen worden uitgeschakeld middels een tijdklok of een stekkerblok met schakelaar. Hierbij kunnen mogelijk meerdere apparaten middels 1 stekkerblok worden uitgeschakeld.  

Kleine maatregelen

Een andere manier om snel energie te besparen is door zelf kleine maatregelen te nemen in je woning. Informatie daarover vind je op het Energieloket van de gemeente Soest

Meer weten?

Informatie over (onder meer) sluipverbruik is ook te vinden op Energieportal

Nieuw apparaat kopen?

Als je een nieuw (huishoudelijk) apparaat aanschaft, verdiep je dan even in het energielabel. HIER vind je een mooi overzicht!