Initiatief Soester Energiecoöperatie

Soester Energie

Soester Energie wil duurzame en betaalbare energie aanbieden door en voor bewoners in Soest. Eerst wordt gekeken naar zonne-energie en warmte. In de toekomst zijn uitbreidingen mogelijk naar duurzame mobiliteit, wind en vergroening. Over de energiecoöperatie in oprichting leest u meer op www.soesterenergie.nl.

EAS werkgroep voor Soester energiecoöperatie

Energie Actief Soest peilde begin juni 2020 onder zijn ongeveer 1.000 Nieuwsbrieflezers de mening over de wenselijkheid van een energiecoöperatie in Soest. 115 Lezers deden mee (ruim 10%). 81% zei een lidmaatschap van een Soester energiecoöperatie te overwegen. 16 Mensen gaven aan mee te willen helpen met de start

Na de peiling ontstond een werkgroep initiatief Energiecoöperatie, die samen met de belangstellenden de mogelijkheden voor een Soester Energiecoöperatie onderzoekt. Zes EAS leden, Jessica Doorn, Alienke Ramaker, Peter van Lint, Egbert Boertien, Meino Jongma en Jan Assink zien de peiling als aanmoediging om de haalbaarheid en de invulling met de belangstellenden te gaan onderzoeken. Ze richtten daarvoor de werkgroep Initiatief Soester Energiecoöperatie op.

Energie Actief Soest en een energiecoöperatie

Energie Actief Soest is een bewonersinitiatief, dat inwoners van Soest wil stimuleren om hun woning energiezuiniger en comfortabeler te maken, Binnen EAS heeft een aantal leden zich verzameld in een werkgroep Duurzame Warmte, die zich richt op duurzame energieproductie. ​

EAS ondersteunt deze werkgroep bij de voorbereiding van een Soester energiecoöperatie, maar heeft niet zelf de ambitie om een energiecoöperatie te worden.