Initiatief Soester Energiecoöperatie

Hoe verwarmt u uw huis in Overhees?

Woont u in de wijk Overhees? Soester Energie en studenten van de Universliteit Utrecht zijn nieuwsgierig  naar uw redenen om uw huis al dan niet te verduurzamen. Welke mogelijkheden ziet u om uw huis te verwarmen in de toekomst?
Meer lezen over deze enquête? Kijk dan HIER.
De enquête zelf vindt u HIER. 

Soester Energie

Soester Energie wil duurzame en betaalbare energie aanbieden door en voor bewoners in Soest. Eerst wordt gekeken naar zonne-energie en warmte. In de toekomst zijn uitbreidingen mogelijk naar duurzame mobiliteit, wind en vergroening. Over de energiecoöperatie in oprichting leest u meer op www.soesterenergie.nl.

Bijeenkomst met geïnteresseerden

​Dinsdag 8 december 2020 was een tweede bijeenkomst voor geïnteresseerden. Hier kon de werkgroep de uitkomsten van de eerdere bijeenkomst op 1 oktober presenteren. Bouwe Taverne van de energiecoöperatie BENG, uitgenodigd voor de avond als “keynote speaker”, deelde daarna zijn ervaring over het opstarten van een zogenaamde “ondernemende vereniging”.

De deelnemers aan de bijeenkomst konden daarna hun ideeën over eerste en nodige stappen in kleinere groepen bespreken en in de context van een stappenplan bespreken en integreren. Dit gebeurde zowel rond de flip-over op veilige afstand vanwege Corona alsook digitaal achter het individuele beeldscherm. De werkgroep kan haar voordeel doen met de diverse suggesties en succesfactoren, die uit deze sessie kwamen.

Jessica en Alienke besloten de avond iets over half tien met een uitnodiging aan een ieder om verder mee te denken en te werken aan het plan, dat voor eind februari voltooid wordt en in het laatste kwartaal van 2021 tot de oprichting van de Soester Energiecoöperatie wil leiden.

De werkgroep kan hiervoor en voor geïnteresseerden bereikt worden via mail soesterenergie@gmail.com

EAS werkgroep voor Soester energiecoöperatie

Energie Actief Soest peilde begin juni 2020 onder zijn ongeveer 1.000 Nieuwsbrieflezers de mening over de wenselijkheid van een energiecoöperatie in Soest. 115 Lezers deden mee (ruim 10%). 81% zei een lidmaatschap van een Soester energiecoöperatie te overwegen. 16 Mensen gaven aan mee te willen helpen met de start

Na de peiling ontstond een werkgroep initiatief Energiecoöperatie, die samen met de belangstellenden de mogelijkheden voor een Soester Energiecoöperatie onderzoekt. Zes EAS leden, Jessica Doorn, Alienke Ramaker, Peter van Lint, Egbert Boertien, Meino Jongma en Jan Assink, zagen de peiling als aanmoediging om de haalbaarheid en de invulling met de belangstellenden te gaan onderzoeken. Ze richtten daarvoor de werkgroep Initiatief Soester Energiecoöperatie op.

Soester Energie wil duurzame en betaalbare energie aanbieden door en voor bewoners in Soest. Eerst wordt gekeken naar zonne-energie en warmte. In de toekomst zijn uitbreidingen mogelijk naar duurzame mobiliteit, wind en vergroening. Over de energiecoöperatie in oprichting leest u meer op www.soesterenergie.nl/

Energie Actief Soest en een energiecoöperatie

Energie Actief Soest is een bewonersinitiatief, dat inwoners van Soest wil stimuleren om hun woning energiezuiniger en comfortabeler te maken, Binnen EAS heeft een aantal leden zich verzameld in een werkgroep Duurzame Warmte, die zich richt op duurzame energieproductie. ​

EAS ondersteunt deze werkgroep bij de voorbereiding van een Soester energiecoöperatie, maar heeft niet zelf de ambitie om een energiecoöperatie te worden.