Energie Actief Soest

Wijkactie Soestdijk-‘t Hart

Energie Actief Soest heeft in 2018 actie gevoerd in Soestdijk-‘t Hart. Ruim 200 woningeigenaren gaven inzicht in de energiesituatie in hun huis. Ze kregen via de mail algemene tips om hun energiegerbuik te verduurzamen.Verderop op deze pagina vind je meer informatie over de resultaten. 

Later kregen 265 inwoners van de wijk een mailtje met een link naar een nieuwe financiële tool en een uitnodiging voor een werkbijeenkomst in de Emmakerk. Omdat het woningbestand in Soestdijk-‘t Hart erg divers is qua woningtype, werkten we in deze wijk voor het eerst met een nieuwe financiële tool. Met die ‘tool’ kregen de woningeigenaren inzicht in kosten en baten van verduurzamingsmaatregelen in hun eigen woning. Helaas is deze tool niet meer beschikbaar.

Resultaten wijkaanpak

In een mooie samenwerking tussen de gemeente Soest,  Energie Actief Soest en de campagne Bewust wonen Soest zijn in 2018 de woningeigenaren van woningen in Soestdijk en ‘t Hart actief benaderd om energie te besparen. 

In twee ‘etappes’ (juni 2018 Soestdijk en september 2018 ‘t Hart) werden lijsten met vragen over de energiesituatie in koopwoningen huis aan huis verspreid en opgehaald door vrijwilligers van EAS. De wijk was gekozen vanwege het grote aantal (ruim 500) jaren-30 woningen. Uiteindelijk bezochten we vrijwel alle huizen in straten waar (ook) jaren-30 woningen staan. 1.499 Woningeigenaren kregen een brief met een vragenlijst in de bus. In die vragenlijst vragen over welke energiebesparende maatregelen ze al in hun huis hebben getroffen.

Bij het ophalen van de vragenlijsten werden we overal vriendelijk ontvangen en maar liefst 164 woningeigenaren gaven een ingevulde vragenlijst mee omdat ze tips wilden over wat er in hun huis nog mogelijk is. Daarnaast deden nog eens 54 woningeigenaren mee door het invullen van de digitale versie van de vragenlijst op het Energieloket van Soest: de zelfscan. Op basis van die ingevulde vragenlijsten kregen alle deelnemers tips om verdere maatregelen te nemen.

Als je meer wilt weten over de resultaten (of een leesbare versie wilt zien van de looproutes) dan vind je HIER een overzicht van de resultaten.