Energie Actief Soest

Wijkaanpak 2019: Soesterberg

In 2019 ging EAS met zijn wijkactie aan de slag in in Soesterberg. Er werd begonnen in de wijk Soesterberg Oost (zie kaartje). De woningeigenaren daar kregen in september 2019 een brief met vragenlijst in de bus van EAS en de gemeente. Twee weken later haalden vrijwilligers van EAS de ingevulde vragenlijsten weer op

In totaal werden 470 woningen bezocht, 330 eigenaren waren aanwezig (70%). 94 Mensen deden mee (29% van de aanwezigen) met de actie. 69 x werd een formulier ingeleverd, 25 x een digitale zelfscan ingevuld. Woningeigenaren, die het formulier inleverden kregen tips om het energiegebruik in hun woning duurzamer te maken.

Informatieavond Soesterberg

Op 7 november 2019 was er in ‘De Linde’ een informatievond over isoleren. Als u aan de slag gaat met uw huis is isoleren de eerste stapEn er is weer subsidie voor het isoleren van uw woning. Als u daarmee aan de slag wilt, dan is dit dus het moment. De aanwezigen hoorden alles wat ze moesten weten. En de bezoekers gingen dan ook allemaal tevreden of zeer tevreden naar huis. Voor wie er niet bij kon zijn: over de subsidieregeling leest u meer op het Energieloket van Soest

De wijkaanpak van EAS

Met de wijkenaanpak wil EAS woningeigenaren stimuleren het energiegebruik van hun huis te verduurzamen. Dat spreekt voor de meeste mensen helemaal niet vanzelf. Daarom verspreiden we in de gekozen wijk een vragenformulier, waarop woningeigenaren kunnen aangeven hoe hun huis er op energiegebied voorstaat. En dat formulier halen we huis aan huis weer op. Daarna helpen we de woningeigenaren die dat willen om vervolgstappen te zetten.

  • Voor een stappenplan om uw woning klaar te maken voor de toekomst kunt u terecht op het Energieloket van de gemeente Soest.
  • EAS biedt de mogelijkheid voor lokaal advies met informatie van een energiecoach, met warmtescans en met een betaalbaar energieadvies.
  • EAS helpt ook met tips hoe je op een betrouwbare manier van kiezen naar kopen komt.