Energie Actief Soest

Wijkaanpak 2021: Smitsveen

In 2021 voert Energie Actief Soest zijn wijkactie uit in de wijk Smitsveen. Die keuze werd ook bepaald doordat EAS samen met zes andere organisaties een provinciale subsidie kreeg voor een intensievere aanpak in die wijk. Verderop leest u meer over dat project ‘Energie in Smitsveen’. Alle eigenaren van ‘grondgebonden’ woningen (geen appartementen) kregen begin oktober een brief met vragenlijst in de bus van EAS en de gemeente. En een enquête van de HU. Een week later haalden vrijwilligers van EAS ingevulde vragenlijsten en de enquêtes weer op.

In totaal werden 637 woningen bezocht, 382 eigenaren waren aanwezig (60%). 106 Mensen deden mee (28% van de aanwezigen) met de actie. 86x werd een formulier ingeleverd, 20x een digitale zelfscan ingevuld. Woningeigenaren, die het formulier inleverden kregen een tegoedbon van 70 Euro voor de aanschaf van energiebesparende producten. En een mailtje met tips om het energiegebruik in hun woning duurzamer te maken. 80 Bewoners deden mee met het onderzoek van de HU: 66 bewoners leverden het formulier in, 14 vulden de digitale enquête in.

Begin 2022 worden alle eigenaren van koopappartementen benaderd. En er komen speciale acties rondom de drive-in woningen en de houtskelet woningen in de wijk.

Energie in Smitsveen

Energie Actief Soest is samen met de gemeente Soest, het Energieloket van de gemeente Soest (Duurzaam Bouwloket), Portaal, Balans, SchuldHulpMaatje Soest, Higeschool Utrecht partner in het project ‘Energie in Smitsveen’.  Deze organisaties gaan gedurende anderhalf jaar (september 2021 t/m maart 2023) samen met wijkbewoners aan de slag. Hoe kan de energierekening omlaag en het wooncomfort omhoog? Wat kunnen bewoners zelf doen en wat hebben ze nodig van anderen? Voor dat project kregen we een subsidie van de provincie Utrecht. Op de website www.energie-in-smitsveen.nl leest u er meer over.

De wijkaanpak van EAS

Met de wijkenaanpak wil EAS woningeigenaren stimuleren het energiegebruik van hun huis te verduurzamen. Dat spreekt voor de meeste mensen helemaal niet vanzelf. Daarom verspreiden we in de gekozen wijk een vragenformulier, waarop woningeigenaren kunnen aangeven hoe hun huis er op energiegebied voorstaat. En dat formulier halen we huis aan huis weer op. Daarna helpen we de woningeigenaren die dat willen om vervolgstappen te zetten.

  • Voor een stappenplan om uw woning klaar te maken voor de toekomst kunt u terecht op het Energieloket van de gemeente Soest.
  • EAS biedt de mogelijkheid voor lokaal advies met informatie van een energiecoach, met warmtescans en met een betaalbaar energieadvies.
  • EAS helpt ook met tips hoe je op een betrouwbare manier van kiezen naar kopen komt.